Korrektur, korrektur, korrektur

Nu är korrekturarbetet påbörjat! Pellas böcker är en omfattande bok, så det tar sin lilla tid att läsa korrektur. Och Wärnlöfs stil är i sig en utmaning för invanda rättelsereflexer: jo, det ska stå ”AnnaGreta” – inte ”Anna-Greta” eller ”Anna Greta” …