Om Ekphrasis

Ekphrasis är ett litet förlag som inledde sin utgivning 2019 med publiceringen av klassikervolymen Pellas böcker av Claque – Anna Lisa Wärnlöf. Inom volymens drygt 560 sidor återfinns alla fyra Pellaböcker: Pellas bok (1958), Pellas andra bok (1959), Pella i praktiken (1960) samt Lennerboms (1965). Sedan dess har förlaget gett ut Gunnar D Hanssons essäsamling Garbo går iland, densammes diktsamling Nervösa nationer; Erik Anderssons essäsamling Tankstrecket som försvann; Lotta Lotass diktsamling Nya dikter samt essäsamlingen Fält av samma författare – och nu senast Martin Lagerholms översättningar av Arno Schmidts Tidiga skrifter. Vi planeras som bäst för 2023 års utgivning.